Hình Ảnh 2016

King Kong – Bức tượng điêu khắc trên cát đầu tiên tại Phan Thiết, Việt Nam

03/08/2016 @ 22:35

Nằm trong dự án xây dựng Công viên tượng cát, vào tháng 1-2016, hai nghệ nhân chuyên nghiệp thế giới là Leonardo Ugolini...