Hình Ảnh 2017

Giới thiệu tác giả – tác phẩm tại Công viên Tượng cát Forgotten land

16/06/2017 @ 11:17

1. Tác phẩm : Rổng lửa, Tác giả: Radovan Zivny, Quốc tịch: Czech 2. Tác phẩm : Lazard tội nghiệp, Tác giả: Beaubyssan...