Hình Ảnh

Giới thiệu tác giả – tác phẩm tại Công viên Tượng cát Forgotten land

16/06/2017 @ 11:17

1. Tác phẩm : Rổng lửa, Tác giả: Radovan Zivny, Quốc tịch: Czech 2. Tác phẩm : Lazard tội nghiệp, Tác giả: Beaubyssan...

King Kong – Bức tượng điêu khắc trên cát đầu tiên tại Phan Thiết, Việt Nam

03/08/2016 @ 22:35

Nằm trong dự án xây dựng Công viên tượng cát, vào tháng 1-2016, hai nghệ nhân chuyên nghiệp thế giới là Leonardo Ugolini...