Giới thiệu tác giả – tác phẩm tại Công viên Tượng cát Forgotten land

1. Tác phẩm : Rổng lửa, Tác giả: Radovan Zivny, Quốc tịch: Czech

2. Tác phẩm : Lazard tội nghiệp, Tác giả: Beaubyssan Sodjine Atisso, Quốc tịch: Togolese

3. Tác phẩm : Cóc kiện trời, Tác giả: Eva Suzuko Mc Grew, Quốc tịch: USA

4. Tác phẩm : Chú mèo đi hia, Tác giả: David Jean Ducharme, Quốc tịch: Canada

5. Tác phẩm : Lọ lem, Tác giả: Dmitrii Klimenko, Quốc tịch: Russia

6. Tác phẩm : Nàng PERSEPHONE, Tác giả: Marielle Heessels, Quốc tịch: Holland

7. Tác phẩm : Thạch Thùng, Tác giả:Katsuhiko Chaen , Quốc tịch: Japan

8. Tác phẩm :Sơn tinh – Thuỷ tinh , Tác giả: Pavel Mylnikov, Quốc tịch:Russia

9. Tác phẩm :Người đẹp và quái vật , Tác giả:Enguerrand Marie Aloys Charles David , Quốc tịch: Belgium

10. Tác phẩm :Lâu đài châu âu , Tác giả:Leonardo Ugolini , Quốc tịch: Italia

11. Tác phẩm :Chùa thiên mụ , Tác giả:Andrius Petkus , Quốc tịch:Lithunia

12. Tác phẩm :Tháp Ponagar , Tác giả: Tan Joo Heng , Quốc tịch:Singapore

13. Tác phẩm :Châu chấu và kiến , Tác giả:Gisele Prata Real , Quốc tịch: Brazil

14. Tác phẩm : Rùa và thỏ , Tác giả:Gisele Prata Real , Quốc tịch: Brazil

15. Tác phẩm :Bò và ếch , Tác giả:Marielle Heessels , Quốc tịch:Holland

16. Tác phẩm :Alice lạc vào xứ thần tiên , Tác giả:Rudzite Kirillova Agnese , Quốc tịch:Latvian

17. Tác phẩm :Trí khôn của ta đây , Tác giả:Ciappini Michela , Quốc tịch:Italia

18. Tác phẩm :Con rồng cháu tiên , Tác giả: Ruseler Susanne Marguerite, Quốc tịch: Holland

19. Tác phẩm :Hầu vương (vua khỉ) , Tác giả:Murray Fiona , Quốc tịch: Australian

20. Tác phẩm :Sự tích tế trung thu , Tác giả:Supply Hanneke Ansje Linde Magdaleen , Quốc tịch:Belgium

21. Tác phẩm :Trạng Quỳnh chữa bệnh , Tác giả:Beauregard Melineige , Quốc tịch:Canadian

22. Tác phẩm : Nàng bạch tuyết và bảy chú lùn , Tác giả: Eva Suzuko Mc Grew , Quốc tịch: USA

23. Tác phẩm : Cuộn chỉ của Adriane , Tác giả:Vallverdu Vilagines Nuria , Quốc tịch: Spain

Và nhiều tác phẩm độc đáo khác….

Comments

comments

Leave a Reply